Актуални въпроси в нотариалната дейност или поглед от другата страна

Актуални въпроси в нотариалната дейност или поглед от другата страна

13.50 лв.

Людмила Тенева е позната като автор с книгите си, споделящи опитът й като съдия по вписванията.

Сега тя разглежда актуалните въпроси в нотариалните производства от гледна точка и на опита й като нотариус – видовете нотариални производства по издаване на нотариални актове и нотариалните действия при изповядване на нотариални актове за договорни ипотеки и при завещания, удостоверяването на подписи върху документи с договорен характер.

Подобни книги