Новото данъчно законодателство през 2018 година

g4827.jpeg
Автор: К. Узунова, А. Георгиева, Ц. Янкова, Л. Мермерска, И. Кондарева, А. Раков, А. Асенов, Г. Минкова, Н. Ризов
Превод, студия и коментар:
Издателство: Труд и право
Година на издаване: 2018
ISBN: 1313-2814
Цена: 36.00 28.80 лв.
Страници: 830

Съдържание:

Всичко за новата данъчна рамка и за данъчно-осигурителния процес през 2018 г.:

Актуализирани текстове на основните данъчни закони
Изчерпателни професионални коментари, с акцент върху промените в данъчното законодателство
Актуални писма на Националната агенция за приходите и Министерството на финансите
Решения на практически казуси
Важни приложения

Целева аудитория: Счетоводители, финансисти, данъчни експерти, юристи, управители на търговски дружества, ръководители на специализирани държавни органи и на организации с нестопанска цел, данъкоплатци.