Новото данъчно законодателство през 2012 година

novoto-danychno-zakonodatelstvo-prez-2012-godina-aneta-georgieva-cvetana-iankova-liudmila-mermerska-ivajlo-kondarev-aleksandyr-rakov-as-asenov-p-goleva-k-uzunova-n-rizov.jpg
Автор: Анета Георгиева, Цветана Янкова, Людмила Мермерска, Ивайло Кондарев, Александър Раков, Ас. Асенов, П. Голева, К. Узунова, Н. Ризов
Превод, студия и коментар:
Издателство: ИК "Труд и право"
Година на издаване: 2012
ISBN: -
Цена: 30.00 24.00 лв.
Страници: 616

* Актуализирани нормативни текстове на основните данъчни закони
* Изчерпателни приложни коментари на промените в данъчното законодателство от началото на 2012 г.
* Актуални писма на Националната агенция за приходите и Министерството на финансите
* Важни приложения

Тази книга-годишник е традиционен издателски продукт. Тя се издава за петнадесети път и съдържа цялото професионално знание за данъчното законодателство, в сила от 1 януари 2012 година.
Публикувани са актуализираните нормативни текстове на всички данъчни закони:

* Закон за корпоративното подоходно облагане
* Закон за данъците върху доходите на физическите лица
* Закон за данък върху добавената стойност
* Закон за акцизите и данъчните складове
* Закон за местните данъци и такси

В подробните авторски коментари са разгледани промените в уредбата и прилагането на всеки данък.
Представени са важни писма на данъчната администрация, в сила и през 2012 година. Новост и коментарът по измененията и допълненията на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Представени са важни песма на данъчната администрация, в сила и през 2012 г.
Автори и съставители на годишника са водещи експерти от Националната агенция за приходите, както и авторитетни данъчни консултанти и преподаватели.
Съдържанието на книгата е съобразено с данъчното законодателство към 6 януари 2012 година.
Целевата аудитория на книгата са мениджъри и предприемачи; счетоводители и данъчни експерти; юристи и финансисти; преподаватели и студенти във ВУЗ.