Договорът за концесия

-за-концесия.jpg
Автор: Иван Русчев
Превод, студия и коментар:
Издателство: Софи-Р
Година на издаване: 1999
ISBN: 954-638-084-9
Цена: 20.00 16.00 лв.
Страници: 608