Отговорност на държавата за вреди, причинени на граждани

-на-държавата-за-вреди-причинени-на-граждани.jpg
Автор: Васил Гоцев
Превод, студия и коментар:
Издателство: Софи-Р, Немезида
Година на издаване: 2002
ISBN: 954-9615-44-8
Цена: 11.00 8.80 лв.
Страници: 223