Облигационно право. Специална част

-право.jpg
Автор: Божидар Василев
Превод, студия и коментар:
Издателство: СОФИ-Р
Година на издаване:
ISBN:
Цена: 13.75 11.00 лв.
Страници: 288

Облигационно право. Специална част. Договори за: продажба, изработка, комисионен договор, за превоз на товари, за гражданско дружество