Облигационно право. Отделни видове облигационни отношения

-право-Отделни-видове-облигационни-отношения.jpg
Автор: Александър Кожухаров
Превод, студия и коментар:
Издателство: СОФИ-Р
Година на издаване: 1996
ISBN:
Цена: 13.75 11.00 лв.
Страници: 288