Облигационно право. Книга втора.

-право-Книга-втора.jpg
Автор: Александър Кожухаров
Превод, студия и коментар:
Издателство: СОФИ-Р
Година на издаване: 1994
ISBN:
Цена: 10.00 8.00 лв.
Страници: 240

Облигационно право. Общо учение за облигационното отношение. Книга втора