Облигационно право

obligacionno-pravo-2011-metodi-markov.jpg
Автор: Методи Марков
Превод, студия и коментар:
Издателство: Сиби
Година на издаване: 2011
ISBN: 978-954-730-725-4
Цена: 12.90 10.32 лв.
Страници: 424

седмо преработено и допълнено издание

Тази книга има за цел да подпомогне преди всичко студентите по право при подготовката им за изпита по облигационно право и за държавния изпит по гражданскоправни науки. Изданието служи за бърз преговор на материята и дава възможност за лесно ориентиране в основната структура на дисциплината.
Промените и допълненията в това шесто издание отразяват влизането в сила на новия Семеен кодекс и на Закона за платежните услуги и платежните системи, както и на някои относими към материята подзаконови актове. Съдържанието му е съобразено с конспектите за изпита по облигационно право от всички юридически факултети в страната, но би могло да бъде от полза и на практикуващите юристи, тъй като в него могат да бъдат открити синтезирани освен научни становища, и съдебна практика и подробна тематична библиография.