Непозволено увреждане (отговорност за вреди, причинени от вещи и животни)

-увреждане.jpg
Автор: Симеон Тасев
Превод, студия и коментар:
Издателство: Софи-Р
Година на издаване: 1995
ISBN: 954-638-022-9
Цена: 6.00 4.80 лв.
Страници: 192