Договор за дарение

-за-дарение.jpg
Автор: Кръстю Цончев
Превод, студия и коментар:
Издателство: Софи-Р, Немезида
Година на издаване: 2001
ISBN: 954-9615-21-9
Цена: 12.50 10.00 лв.
Страници: 240

В книгата се изясняват различни страни на договора за дарение: сключване на договора, кой може да дарява, на кого може да се дарява, колко може да се дарява, разликата между дарени и изпълнение на нравствен дълг, форма на договора при различните способи за даряване, дарения с тежест, непреки дарения, дарения между съпрузи и др. разглеждат се основанията за отмяна на извършеното дарение, както и последиците от отмяната.