Новите положения на досъдебното производство по НПК

125514z.jpg
Автор: Маргарита Чинова
Превод, студия и коментар:
Издателство: Сиела
Година на издаване: 2007
ISBN: 978-954-28-0034-7
Цена: 15.00 13.50 лв.
Страници: 296

В учебникът са разгледани основните понятия и институти на Досъдебното производство. Езикът, на който е написан, е лесен за четене и това спомага за бързото усвояване на материята. А това го прави незаменимо помагало не само за студентите по право, но и за всички, които работят по или се интересуват от проблемите на Досъдебното производство.