Конституциите по света. Швейцария, Австрия, Япония, Холандия, Португалия

Save0198.JPG
Автор: Нено Неновски, Евгени Танчев, Георги Близнашки, Пламен Киров - съставители
Превод, студия и коментар:
Издателство: УИ "Св. Климент Охридски"
Година на издаване: 1994
ISBN: 954-07-0447-2
Цена: 12.00 9.60 лв.
Страници: 260