Курс по обща теория на правото

g1831.jpeg
Автор: Георги Бойчев
Превод, студия и коментар:
Издателство: Университетско издателство "Св. Климент Охридски"
Година на издаване: 2010
ISBN: 978-07-3138-9
Цена: 24.00 19.20 лв.
Страници: 488

Проф. дюн Георги Бойчев е преподавател по обща теория на правото и философия на правото в юридическия факултет на СУ.
Автор е на монографиите "Правният институционализъм. Методология на юриспруденцията", "Юридическа санкция", "Правонарушение", "Юридическа отговорност" и "Правова държава".