История на правораздавателната дейност от Античността до Предмодерната епоха

27061.jpg
Автор: Тенчо Колев
Превод, студия и коментар:
Издателство: УИ "Св. Климент Охридски"
Година на издаване: 2011
ISBN: 9789540731216
Цена: 15.00 12.00 лв.
Страници: 158

Теория на правораздавателната дейност - 1: История на правораздавателната дейност от Античността до Предмодерната епоха
Тенчо Колев
Уважаеми читатели, След скромните ми усилия по разработване на теория на правното регулиране и теория на правотворческата дейност пред вас е първата книга, посветена на една теория на правораздавателната дейност. Ако случайно получа благоволението на вашия интерес към настоящия труд, уверявам ви, това допълнително ще ме вдъхнови за написване на следващите от поредицата книги, в които ще направя скромен опит за разработването на проблеми като: истина, обоснованост и справедливост; доказателствена теория и теория на аргументацията; правна логика и правораздаване, както и дискреционна власт и вътрешно убеждение на съдията.
Дано Бог е с нас!
Проф. д-р ТЕНЧО КОЛЕВ