История на политическите и правни учения. Дял втори. От Буржоазните революции до ХХ век

istoria PPU 2007.JPG
Автор: Лъчезар Дачев
Превод, студия и коментар:
Издателство: Свида
Година на издаване: 2007
ISBN: 978-954-90421-5-3
Цена: 12.00 9.60 лв.
Страници: 272

НЕ Е НАЛИЧНА