Сборник казуси по гражданскоправни науки

g2111.jpeg
Автор: Гергана Боянова - съставител
Превод, студия и коментар:
Издателство: Авалон
Година на издаване: 2012
ISBN: 978-954-9704-26-6
Цена: 14.00 11.20 лв.
Страници: 214