Ново вещно право

g745.jpeg
Автор: Петко Венедиков
Превод, студия и коментар:
Издателство: Издателство "Петко Венедиков"
Година на издаване: 2008
ISBN: 978-954-9870-02-2
Цена: 16.00 12.80 лв.
Страници: 266

Кратко съдържание:
* Въведение
* Владение
* Собственост
* Права върху чужда вещ
* Придобиване и загубване на собственотта и другите вещни права по договор
* Придобиване по давност
* Придобиване движими вещи с добросъвестно владение
* Съединяване, отделяне, преработване, завладяване и изоставяне
* Защита на собственотта