Изследвания върху РИМСКОТО ПРАВО

g4730.jpeg
Автор: Петко Венедиков
Превод, студия и коментар:
Издателство: Петко Венедиков
Година на издаване: 2017
ISBN: 978-954-9870-95-4
Цена: 20.00 16.00 лв.
Страници: 223

Второ издание

Съдържание:

Към учението за иновационната стипулация
Съзнателно получаване на недължимо
IUS DISTRAHENDI при залог и при фидуция