Договорът за организирано туристическо пътуване

-за-организирано-туристическо-пътуване-360x500.jpg
Автор: Захари Торманов
Превод, студия и коментар:
Издателство:
Година на издаване: 2012
ISBN: 978-954-730-737-7
Цена: 16.00 12.80 лв.
Страници: 256

В книгата е изследвана систематично и детайлно правната уредба на договора за организирано туристическо пътуване, като са проследени всички „етапи“ от битието му: преддоговорни отношения, сключване, изменение, изпълнение, неизпълнение, прекратяване. Разгледан е специфичният предмет на договора – предоставянето на туристически пакет, представляващ пакет от две или повече туристически услуги на обща цена, които се осъществяват по предварително определена програма. На основата на извършения анализ са направени множество предложения de lege ferenda.

Книгата може да бъде полезна за туроператори, туристически агенти, доставчици на туристически услуги и не на последно място – за потребители на туристически пакети (туристи). Тя може да бъде използвана от студенти и преподаватели от икономически и юридически факултети, в които се изучава правната регламентация на туризма.

Захари Торманов е доктор по право, главен асистент в Юридическия факултет на УНСС, адвокат.