Договори за придобиване на недвижими имоти

g3234.jpeg
Автор: Петко Венедиков
Превод, студия и коментар:
Издателство: Албатрос
Година на издаване: 2015
ISBN: 954-9870-78-7
Цена: 8.00 6.40 лв.
Страници: 107