Българско гражданско процесуално право

g554.jpeg
Автор: Автори: Живко Сталев, Ружа Иванова, Огнян Стамболиев, Анелия Мингова, Валентина Попова
Превод, студия и коментар:
Издателство: Сиела
Година на издаване: 2012
ISBN: 978-954-28-1016-2
Цена: 80.00 64.00 лв.
Страници: 1320

Настоящото издание е деветото поред, но е първото, което е създадено по новия ГПК. То стана необходимо след влизане в сила на новия ГПК, което наложи актуализиране на материята съобразно новата уредба. В него е анализирана и вече натрупалата се съдебна практика по действащия ГПК.

Освен задълбочения анализ на новите идеи в сега действащия ГПК и институтите, включени в него, в изданието са намерили място и сравнения на нормите на отменения и сега действащия ГПК, там където това е необходимо и съществено.