Основи на счетоводството

g302.jpeg
Автор: Снежана Башева, Емилия Миланова, Бойчинка Йонкова, Диана Петрова, румяна Пожаревска
Превод, студия и коментар:
Издателство: УНСС
Година на издаване: 2007
ISBN: 978-954-494-817-7
Цена: 22.00 17.60 лв.
Страници: 649