Съдебнопсихиатрични етюди

korisa2.jpg
Автор: Борис Щърбанов
Превод, студия и коментар:
Издателство: Софи-Р
Година на издаване: 2021
ISBN: 978-954-638-182-8
Цена: 18.00 16.20 лв.
Страници: 448

На 83 години съм. Лекар със специалност „Психиатрия“ и тясна специалност
„Съдебна психиатрия“. Работил съм над 40 години като съдебен експерт. От тях около
30 години като завеждащ съдебнопсихиатричното отделение на Медицинска академия. Там се извършваха психиатричните експертизи за всички значими и проблемни съдебни дела в страната. Направих опит да опиша някои случаи от своята експертна работа, като акцентирам върху собствените си преживявания. Стремял съм се да не пиша нищо за общественозначими и лесноразпознаваеми хора. А такива имаше много, но няма да експонирам техните проблеми.
Затова съм променил и имената на всички с изключение на името на Сергей Антонов. Вярно и точно са описани всички факти и събития. Субективно е само описанието
на моите преживявания. Не съм взимал отношение към политически събития, защото съм лекар, а не общественик. Никога не съм бил партийно ангажиран. Написал съм
26 етюда, които нямат връзка един с друг. Материалът ми е напълно суров. Аз прегледах написаното, но не съм се опитвал да редактирам и коригирам, защото нямам професионална подготовка за това.
София, 2016 г. Б. Щърбанов