Ясен Николов

g2619.jpeg
Автор: Ясен Николов
Заглавие: Избрани институти на частното право

Трудът обхваща избрани съчинения, които съм писал през последните няколко години. Разгледаната материя е разнородна, но е все в полето на частното право.