Юрий Васильевич Феофанов

Автор: Юрий Васильевич Феофанов
Заглавие: О власти и праве. Публицистические этюды

На пръв поглед в книгата става дума за отминали случки - за престъплението и наказанието, правата и отговорностите, за това, че нито един престъпник не трябва да избегне възмездието, но и нито един невинен не бива да пострада. Тези стари проблеми в условията на перестройката в бившия Съветски съюз получиха ново звучене.