чл.-кор. проф. д.ю.н. Цанка ЦАНКОВА

g3941.jpeg
Автор: чл.-кор. проф. д.ю.н. Цанка ЦАНКОВА, проф. д.ю.н. Екатерина МАТЕЕВА, проф. д.ю.н. Методи МАРКОВ, д-р Веселин ПЕТРОВ, нотариус Димитър ТАНЕВ, съдия Иван ГЕОРГИЕВ
Заглавие: Закон за наследството. Научноприложен коментар. Проблеми на правораздаването. Анализ на съдебната практика. Нормативен текст

Книгата е първият цялостен научно издържан и приложен коментар на Закона за наследството от приемането му до наши дни с представяне на съдебна практика, като е обхваната и реформата в наследственото право, извършена през 1992 г.