Чавдар Христов

g2002.jpeg
Автор: Чавдар Христов, Стойна Сербезова, Стефанка Симеонова, веселин Цоневски, Емилия Банова, Ина Ахмедова, Снежана Станчева, Величка Микова
Заглавие: Процедури, вътрешни актове и приложни документи по уредбата на трудовите отношения в предприятието

Експертна разработка на всички административ-но-правни процедури, свързани с уреждането на индивидуалните и колективните трудови правоотношения, заплащането на труда и здравословните и безопасни условия на труд в предприятието.