Чавдар Стоянов

g2403.jpeg
Автор: Чавдар Стоянов
Заглавие: Статии международно публично и международно наказателно право

Чавдар Стоянов (1978) е юрист, доктор по право, главен асистент в катедра Конституционноправни науки в Юридическия факултет на Софиския университет "Св. Климент Охридски".