Цветелина Златева

g2515.jpeg
Автор: Цветелина Златева
Заглавие: Систематизирана съдебна практика на Върховния касационен съд. Изпълнително производство

СЪДЪРЖАНИЕ:

СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ
ТАКСИ И РАЗНОСКИ
ИЗДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ
ДУБЛИКАТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ
ЗАПОВЕДНО ПРОИЗВОДСТВО. ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ЗАПОВЕДТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
ИСК ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕ НА ВЗЕМАНЕТО
ЗАПОЧВАНЕ, СПИРАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
ЗАЩИТА СРЕЩУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

g2983.jpeg
Автор: Цветелина Златева
Заглавие: Актуални въпроси на предварителния договор

В настоящото издание е направено цялостно озследване и преглед на тълкувателната съдебна практика и тази по чл. 290 от ГПК относно актуалните въпроси на предварителния договор.

g1824.jpeg
Автор: Цветелина Златева
Заглавие: Помагало за изпита за придобиване на юридическа правоспособност

Изпитът за придобиване на правоспособност има за цел да провери познанията на стажант-юристите, придобити по време на стажа относно основните функции на органите на съдебната власт, организацията на дейността им, формата и съдържанието на постановяваните актове.