Цветан Сивков

g3230.jpeg
Автор: Цветан Сивков, Емилия Панайотова, Георги Димитров, Райна Николова, Дарина Зиновиева, Светла Янкулова, Галина Чернева, Капка Милчева
Заглавие: Административно право. Специална част

Настоящият курс лекции представлява опит на авторския колектив да представи учебното съдържание на дисциплината "Административно право. Специална част". Предмет на анализа е нормативната уредба в едни от най-важните отрасли на държавното управление.

sporazumenieto-po-chl-20-na-administrativnoprocesualnia-kodeks-cvetan-sivkov.jpg
Автор: Цветан Сивков
Заглавие: Споразумението по чл. 20 на Административнопроцесуалния кодекс

B прoизвoдcтвoтo прeд aдминиcтрaтивнитe oргaни cтрaнитe мoгaт дa cключaт cпoрaзумeниe, c кoeтo ce зacягaт тexнитe прaвa и интeрecи и кoeтo мoжe дa бъдe cключeнo кaктo caмo мeжду cтрaнитe в прoизвoдcтвoтo, тaкa и мeжду cтрaнитe в прoизвoдcтвoтo и aдминиcтрaтивния oргaн.

Автор: Цветан Сивков
Заглавие: Европейската харта за местно самоуправление и българското зконодателство
-на-устройството-на-теритоирията.jpg
Автор: Цветан Сивков
Заглавие: Основи на устройството на територията. Курс лекции