Цветалина Петкова

g2423.jpeg
Автор: Цветалина Петкова
Заглавие: Право на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос

Предмет на монографията е субективното право на по-

голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос.

Правната възможност за определяне на по-голям дял от

съпружеската имуществена общност поради принос е коректив

на общото притежание, въведено от първия Семеен кодекс от