Хуго Баракуда - редакция

Latinska_frazeologia.JPG
Автор: Хуго Баракуда - редакция
Заглавие: Латинска юридическа фразеология

Не е тук мястото да проследяваме историята на развитието на римското право, защото тоя речник е предназначен за ония, които знаят за какво става дума. Това обяснява и защо сме избегнали многобройните обяснения, които за несведущи може и да са нужни, но за сведущия са съвършено излишни.