Христо Тасев

g3786.jpeg
Автор: Христо Тасев
Заглавие: Из записките на юриста

Анализирана е правната уредба на трудовия договор с основните му компоненти: сключване, изменение и прекратяване. Проследени са промените в Кодекса на труда след второто издание от 2008 г.

-на-съдебната-делба.jpg
Автор: Христо Тасев
Заглавие: Въпроси на съдебната делба
-наследствено-право.jpg
Автор: Христо Тасев
Заглавие: Българско наследствено право