Христо Катранджиев

g790.jpeg
Автор: Христо Катранджиев
Заглавие: Медияпланиране на рекламната кампания

Въведение
Определяне на рекламния бюджет
Стратегически решения в медиапланирането
Формиране на медиямикс на рекламната кампания
Разработване и реализиране на медияграфик на рекламната кампания. Организация на работата
Медийни изследвания
Интернет реклама
Социално-етични и правни аспекти на рекламата