Христина Балабанова

g2189.jpeg
Автор: Христина Балабанова
Заглавие: Публични организации

Изследването, което предлагаме, си поставя за задача да разгледа публични организации по смисъла на чл. 2 от Закона за финансово регулиране на публичния сектор, организации, различни от държавата.