Хосе Ортега-И-Гасет

Save0200.JPG
Автор: Хосе Ортега-И-Гасет
Заглавие: Есета. В два тома. Том втори 1926-1953
Save0196.JPG
Автор: Хосе Ортега-И-Гасет
Заглавие: Есета. В два тома. Том първи 1906-1925