Херберт Хаусманингер

47_b.jpg
Автор: Херберт Хаусманингер
Заглавие: Casebook по римско вещно право

Книгата е предназначена за семинарни занятия на студентите от първи курс на юридическите факултети. За разлика от други сходни издания, тук акцентът е върху самостоятелната работа на студентите върху оригинални фрагменти от съчиненията на римските юристи.

48_b.jpg
Автор: Херберт Хаусманингер
Заглавие: Casebook по римско облигационно право

Книгата е предназначена за семинарни занятия на студентите от първи курс на юридическите факултети. Акцентът е върху самостоятелната работа на студентите върху оригинални фрагменти от съчиненията на римските юристи.