Филко Розов

g2508.jpeg
Автор: Филко Розов
Заглавие: Адвокатската защита по граждански дела

Настоящото изследване е резултат на дългогодишни проучвания на литературни източници, наблюдения върху структурата и елементите на съдебната защита и личния адвокатски опит на автора.