Тодор Тодоров

g3918.jpeg
Автор: Тодор Тодоров
Заглавие: Разузнаването Глобални заплахи,нови предизвикателства адаптация

Тодор Тодоров е магистър по право, магистър по управление на обществения ред и сигурност, доктор по национална сигурност. Работил е в МВР, НРС бил е на дипломатическата работа в Турция. Научните му интереси и публикации са в областта на националната сигурност, международните отношения и външната политика.

mezhdunarodno-chastno-pravo-todor-todorov.jpg
Автор: Тодор Тодоров
Заглавие: Международно частно право

Третo прерaбoтенo и дoпълненo издaние

B книгaтa ca предcтaвени cъдържaниетo и cтруктурaтa нa бългaрcкoтo междунaрoднo чacтнo прaвo. Анaлизирaни ca ocнoвните aктoве нa Eврoпейcкия cъюз пo междунaрoднo чacтнo прaвo, кaктo и зaдължителнaтa зa Бългaрия прaктикa нa Съдa нa Eврoпейcкия cъюз.

Save0195.JPG
Автор: Тодор Тодоров
Заглавие: Международни семейни и наследствени правоотношения
-частно-право.jpg
Автор: Тодор Тодоров
Заглавие: Международно частно право - субекти, имущество, задължения