Тенчо Колев

g3226.jpeg
Автор: Тенчо Колев
Заглавие: Правото и правата като културен феномен

В настоящият труд е разгледан на първи път в българската юридическа литература проблемът за културната същност на правата на човека и на самия правен ред. Целта на автора е да се представи правото и правата на човека и гражданите като взаимнообусловени културни феномени.

g2974.jpeg
Автор: Тенчо Колев
Заглавие: Теория на правото

Настоящият труд е посветен на фундаменталните проблеми на правото. Разделен е на две части.

27061.jpg
Автор: Тенчо Колев
Заглавие: История на правораздавателната дейност от Античността до Предмодерната епоха

Теория на правораздавателната дейност - 1: История на правораздавателната дейност от Античността до Предмодерната епоха
Тенчо Колев

teoria.jpg
Автор: Тенчо Колев
Заглавие: Теория на правотворческата дейност. Ролята на нетипичния законодател

Доц. д-р ТЕНЧО КОЛЕВ преподава Обща теория на правото и Общо учение за държавата в Юридическия и Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски".