Сьорен Киркегор

Save0219.JPG
Автор: Сьорен Киркегор
Заглавие: Върху понятието за ирония