Съставител Константин Кунчев

g2980.jpeg
Автор: съставител Константин Кунчев
Заглавие: Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част II

Съставителство, подбор на съдебната практика, коментарни бележки, библиография - Константин Кунчев

g2951.jpeg
Автор: Съставител Константин Кунчев
Заглавие: Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част I Сключване и действие на договорите (чл. 1–25)

В сборника е събрана и систематизирана задължителна съдебна практика по тълкуването и прилагането на Закона за задълженията и договорите, като в допълнение е посочена и правна литература, която разглежда проблемите в тази област.