съставител и научен редактор проф. дфн Донка Александрова