Съставител: Д-р Симеон Чаначев

g2210.jpeg
Автор: Съставител: Д-р Симеон Чаначев
Заглавие: Съдебна практика на ВКС на РБ - Гражданска колегия 2007 - 2010 г.

Уникален по своя характер сборник на съдебната практика на ВКС 2007 - 2010 г., съдържащ решенията, очертаващи основополагащите линии в практиката на съда за трите години, и коментари на проф. д-р Огнян Стамболиев, д-р Симеон Чаначев и съдия Бонка Дечева.