Съставителство и бележки: проф. ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ – доктор по право; ЕВГЕНИ СТОЯНОВ – доктор по право

g7283.jpeg
Автор: Съставителство и бележки: проф. ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ – доктор по право; ЕВГЕНИ СТОЯНОВ – доктор по право
Заглавие: СБОРНИК ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ НА ВКС И НА ВС НА Р БЪЛГАРИЯ ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 1957–2020 Г.

Сборникът „Постановления и тълкувателни решения на ВКС (респ. ВС) на Република България по наказателни дела (1957–2020 г.)“ съдържа постановления и тълкувателни решения на ВКС (респ. ВС) за период от шестдесет и три години: от 1957 г. до 2020 г. включително.