Съставители: Екатерина Матеева

g2336.jpeg
Автор: Съставители: Екатерина Матеева, Николай Колев
Заглавие: Развитие на правото в глобализиращия се свят

Юбилеен сборник по случай 100-годишнината от рождението на акад. Любен Василев и проф. дюн Живко Сталев и 90-годишнината от рождението на проф. дюн Витали Таджер.