Съставител:Ангел Шопов

g2672.jpeg
Автор: Съставител: Ангел Шопов
Заглавие: Семейните отношения в променящия се свят

нигата предлага за първи път в България мултидисциплинарен анализ на въпроси, традиционно разглеждани като семейноправни. Тя включва интерпретации на семейноправни отношения и семейно правосъдие от перспективата на конституционното, трудовото и европейското право, на икономическия и социологическия анализ.