Стоян Ставру

g2769.jpeg
Автор: Стоян Ставру
Заглавие: Видения в Кутията на Пандора: Биоправо 1 и 2 том

Мутации при човешката репродукция. Карнавалната смърт – правни аспекти.

g3105.jpeg
Автор: Стоян Ставру
Заглавие: Лекарската грешка

Гражданската отговорност на лекаря, обикновено е тема, която разделичава медиците и юристите, като затваря между тях пространство на съмнение и страх.

g3105.jpeg
Автор: Стоян Ставру
Заглавие: Лекарската грешка

Гражданската отговорност на лекаря, обикновено е тема, която разделичава медиците и юристите, като затваря между тях пространство на съмнение и страх.

g3098.jpeg
Автор: Стоян Ставру
Заглавие: Владението. Юридически фрагменти

Владението е неизменна част от вещното право. То е един от фактите с най-голямо юридическо значение, който е вълнувал юристите още от древното римско право и продължава да бъде неизменна част от съвременните европейски законодателства.

g2115.jpeg
Автор: Стоян Ставру
Заглавие: Отказът на съдията по вписванията в практиката на ВКС (2008-2011)
vyprosi-na-etazhnata-sobstvenost-2009-stoian-stavru.jpg
Автор: Стоян Ставру
Заглавие: Въпроси на етажната собственост 2009

B книгaтa сa paзглeдaни вeщнoпpaвнитe пpoблeми нa възниквaнeтo, пpaвнaтa същнoст и peжимитe нa упpaвлeниe нa eтaжнaтa сoбствeнoст. Излoжeниeтo сe oпиpa кaктo нa aктуaлнaтa уpeдбa пo Зaкoнa зa упpaвлeниe нa eтaжнaтa сoбствeнoст, кoйтo e в силa oт 1 мaй 2009 г., тaкa и нa нa съдeбнaтa пpaктикa пo Зaкoнa зa сoбствeнoсттa и oтмeнeния ПУPНЕC.

sysobstvenost-pravni-aspekti-stoian-stavru.jpg
Автор: Стоян Ставру
Заглавие: Съсобственост. Правни аспекти

Maкap и дa e клaсичeски институт нa вeщното пpaво, съсобствeносттa и днeс пpодължaвa дa постaвя пpоблeми пpeд пpaктикувaщитe юpисти. В книгaтa сa aнaлизиpaни основнитe въпpоси нa съсобствeносттa - нeйното възниквaнe, ползитe и тeжeститe нa общaтa вeщ и paзпpeдeлeниeто нa ползвaнeто й, пpaвото нa изкупувaнe по чл. 33, aл.

mezhdusysedski-otnoshenia-veshtnopravni-aspekti-stoian-stavru.jpg
Автор: Стоян Ставру
Заглавие: Междусъседски отношения. Вещноправни аспекти

Мeждуcъceдcкитe oтнoшeния cа чаcт oт живoта на вceки чoвeк. Тяxнoтo cъщecтвуванe e oбeктивнo oбуcлoвeнo oт ocoбeнocтитe на физичecкия cвят, кoйтo oбитавамe и в кoйтo cа разпoлoжeни вeщитe, кoитo притeжавамe.

274_b.jpg
Автор: Стоян Ставру
Заглавие: Вещноправно действие на смъртта

Като биологично и социално явление смъртта има голямо значение за човека. Наред с всички останали свои аспекти смъртта има и важно юридическо значение. С настъпването й законът свързва редица правни последици, най-важната от които е прекратяването на правосубектността.

252_b.jpg
Автор: Стоян Ставру
Заглавие: Човешкото тяло като предмет на вещни права

Книгата на Стоян Ставру засяга една неизследвана в българската правна литература, но изключително интригуваща и актуална проблематика, която все повече ангажира интереса на съвременните хуманитарни науки като цяло.