Стефан Тихолов

g3925.jpeg
Автор: Стефан Тихолов
Заглавие: Три юридически есета

Погасителна давност
имуществено санкциониране
данъчна нищожност